+3617004220 info@profinito.hu

Számlaszámok

Kérjük figyelmesen olvassa el.

Behajthatatlansági nyilatkozat

A felszámolási eljárásokra vonatkozóan a regisztrációs díjat (a követelés összegének 1%-a, min. 5.000 Ft, max. 200.000 Ft) az illetékes Törvényszék Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített bakszámlára szíveskedjenek befizetni, a bírósági ügyszámra hivatkozással.

Amennyiben a nyilvántartási díjat nem kívánják megfizetni a felszámolási eljárás során és követelésükről behajthatatlansági nyilatkozat kiállítását kérik, úgy a nyilatkozat kiadásának feltételét, a 2.000 Ft + 540 Ft ÁFA, összesen 2.540 Ft összeget kérjük a Raiffeisen Bank Zrt. által kezelt 12012204-01757938-00100001 számlára átutalni, az adós társaság nevére hivatkozva.

Költségátalány

Az 1991. évi XLIX. törvény 46. § (7a) bekezdése szerinti költségátalányt – a követelés tőkeösszegének 0,5%-át, de legalább 5000 Ft-ot és legfeljebb 40 000 Ft-ot – a felszámoló Raiffeisen Bank Zrt-nél kezelt 12012204-01757938-00300005 sz. bankszámlaszámára, felszámolás alatti cég nevének megjelölésével szíveskedjenek befizetni.

Céltartalék

A hatályos Cstv. 26. § rendelkezései alapján az Adós köteles legalább 150.000 Ft céltartalékot képezni a felszámolási költségekre. A céltartalék megfizetését a Raiffeisen Bank Zrt. által kezelt 12012204-01757938-00400002 sz. számlájára teljesíthetik. A közleményben a beazonosíthatóság érdekében kérjük, tüntessék fel az adós társaság nevét.

Csődeljárás

A csődeljárásokra vonatkozóan a regisztrációs díjat (a követelés összegének 1%-a, min. 5.000 Ft, max. 100.000 Ft) a Raiffeisen Bank Zrt. által kezelt 12012204-01757938-00200008 sz. elkülönített bankszámlájára szíveskedjenek befizetni, a csődeljárás alatt álló cég megnevezésével.

hu_HUHU